Паро-пропусклива покривна мембрана - Roof-Foil 140

Roof-Foil 140

Пародифузните мембани се полагат, на модулни покриви. Използват се за допълнителен защитен слой срещу влага (проникване на вода, навят сняг, дъжд) и вятър в наклонени покривни конструкции. Система Roof-Foil 140 се полага директно върху термоизолацията, успоредно на стрехите с минимум 15 см препокриване, като щампованата(надписите) страна е към покривното покритие под керемидите (битумни, керамични или от бетон). Подложният слой се закрепва по дължина на покривните ребра - дървена скара (минимум 50/50mm). Тези дървени скари повдигат рейките на керемидите над подложния слой и улесняват оттичането към стрехите.Размери/опаковка: 1,5m*50m-75m2/руло


ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНДАРТИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Дължина EN 1848 - 2 50m (-)0%
Ширина EN 1848 - 2 150cm (-)0,5% / (+)1,5%
Отклонение от правата линия EN 1848 - 2 150cm (-)0,5% / (+)1,5%
Тегло на единица площ EN 1849 - 2 < 30 mm/10m
Реакция на огън EN 13501-1 140g/m2 (±5%)
Устойчивост на водно проникване EN 1928 W1
Предаване на водни пари (Sd) EN ISO 12572 0.04m; (±)0.015m
Якост на опън (MD/XD) EN 12311-1 260N/5cm (±20%) / 180N/5cm (±20%)
Коефициент на удължаване след прилагане на максимална сила на опън (MD/XD) EN 12311-1 ~60% / ~60%
Устойчивост на скъсване (MD/XD) EN 12310-1 >110N / >110N
Стабилност на размерите (MD/XD) EN 1107 <3% / <3%
Запазване на гъвкавостта при ниски температури EN 1109 (-)24°C
Промяна на характеристиките след изкуствено стареене
Устойчивост на водно проникване EN 1928 W1
Якост на опън (MD/XD) EN 12311-1 макс. 30% / макс. 30%
Коефициент на удължение (MD/XD) EN 12311-1 макс. 25% / макс. 25%
Допълнителни характеристики
Термоустойчивост (+)70°C
Устойчивост на ултра-виолетово лъчение макс. 3 месеца


Паропропусклива и водонепроницаема функционална мембрана с полипропиленов защитен слой от двете страниПри сухи условия, с осигурена защита срещу атмосферни влияния, особено директно излагане на слънчеви лъчи и други източници на топлина, както и срещу влага и дъжд.В съответствие с действащото законодателство и условията на дистрибутора: Спазването на правилата за полагане на продукта и представянето на фактура са предпоставка за подаване на бъдещи гаранционни искове. Монтираният подложен слой не трябва да бъде оставен непокрит за по-дълго време от абсолютно необходимото за завършване на покривното покритие, препоръчва се полагането на допълнителна хидроизолация (напр. полиетиленово фолио) за гарантиране на защитата на вътрешните пространства срещу проникване на влага. ЛЕКСОН ЕООД няма да носи отговорност за повреди и последващи щети, резултат от проникване на вода през подложния слой по време на периода на строителство. Всички повредени зони трябва да бъдат ремонтирани или подменени преди завършването.EN 13859-1, Указания за планиране и полагане на подложните слоеве (ÉMSZ 2006), Указания за планиране и монтаж (ЛЕКСОН ЕООД) Здраве и безопасност. Не се изисква поставяне на етикети в съответствие със съответната разпоредба (EC) No. 1907/2006 на Европейския парламент и Съвета (REACH).Изтеглете брошурата в PDF форматИзбери категория