Паро-пропусклива покривна мембрана - Roof-Foil 100

Roof-Foil 100

Пародифузните мембани се полагат, на модулни покриви. Използват се за допълнителен защитен слой срещу влага (проникване на вода, навят сняг, дъжд) и вятър в наклонени покривни конструкции. Система Roof-Foil 100 се полага директно върху термоизолацията, успоредно на стрехите с минимум 15 см препокриване, като щампованата(надписите) страна е към покривното покритие под керемидите (битумни, керамични или от бетон). Подложният слой се закрепва по дължина на покривните ребра - дървена скара (минимум 50/50mm). Тези дървени скари повдигат рейките на керемидите над подложния слой и улесняват оттичането към стрехите.Размери/опаковка: 1,5m*50m-75m2/руло


ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНДАРТИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Дължина EN 1848 - 2 50m (-)0%
Ширина EN 1848 - 2 150cm (-)0,5% / (+)1,5%
Отклонение от правата линия EN 1848 - 2 < 30 mm/10m
Тегло на единица площ EN 1849 - 2 100g/m2 (±10%)
Реакция на огън EN 13501-1 F
Устойчивост на водно проникване EN 1928 W1
Предаване на водни пари (Sd) EN ISO 12572 0,05m; (±0,015m)
Якост на опън (MD/XD) EN 12311-1 170N/5cm (±20%) / 100N/5cm (±20%)
Коефициент на удължаване след прилагане на максимална сила на опън (MD/XD) EN 12311-1 ~ 70% / ~70%
Устойчивост на скъсване (MD/XD) EN 12310-1 ~70N / ~70N
Стабилност на размерите (MD/XD) EN 1107 <3% / <3%
Запазване на гъвкавостта при ниски температури EN 1109 (-)24°C
Промяна на характеристиките след изкуствено стареене
Устойчивост на водно проникване EN 1928 W1
Якост на опън (MD/XD) EN 12311-1 макс. 30% / макс. 30%
Коефициент на удължение (MD/XD) EN 12311-1 макс. 25% / макс. 25%
Допълнителни характеристики
Термоустойчивост (+)70°C
Устойчивост на ултра-виолетово лъчение макс. 3 месеца


Паропропусклива и водонепроницаема функционална мембрана с полипропиленов защитен слой от двете страниПри сухи условия, с осигурена защита срещу атмосферни влияния,особено директно излагане на слънчеви лъчи и други източници на топлина, както и срещу влага и дъжд.В съответствие с действащото законодателство и условията на дистрибутора: Спазването на правилата за полагане на продукта и представянето на фактура са предпоставка за подаване на бъдещи гаранционни искове. Монтираният подложен слой не трябва да бъде оставен непокрит за по-дълго време от абсолютно необходимото за завършване на покривното покритие, препоръчва се полагането на допълнителна хидроизолация (напр. полиетиленово фолио) за гарантиране на защитата на вътрешните пространства срещу проникване на влага. ЛЕКСОН ЕООД няма да носи отговорност за повреди и последващи щети, резултат от проникване на вода през подложния слой по време на периода на строителство. Всички повредени зони трябва да бъдат ремонтирани или подменени преди завършването.EN 13859-1, Указания за планиране и полагане на подложните слоеве (ÉMSZ 2006), Указания за планиране и монтаж (ЛЕКСОН ЕООД) Здраве и безопасност. Не се изисква поставяне на етикети в съответствие със съответната разпоредба (EC) No. 1907/2006 на Европейския парламент и Съвета (REACH).Изтеглете брошурата в PDF форматИзбери категория