Система канали и решетки Sell-Line

Система канали и решетки Sell-Line

Система канали и решетки “Sell-Line” е проектирана за отвеждане на дъждовни и/или отпадни води, сертифицирана за класове на натоварване А15 и B125 в съответствие със стандарт BS EN 1433:2002.

 • Решетки с клас на натоварване А 15 - B125;
 • Горещопоцинковано покритие на решетката;
 • Безкрепежно заключване на решетки;
 • Малко на брой фитинги за дренаж;
 • Подсилени странични ребра на канала за по-висока устойчивост и захващане в бетоновото корито;
 • Странично “Т” образно свързване на каналите;Канал Sell-Line 135/135/1000 с поцинкована решетка lexon.bg

Канал Sell-Line 135/135/1000 с поцинкована решетка

Канал Sell-Line 135/50/1000 с поцинкована решетка lexon.bg

Канал Sell-Line 135/50/1000 с поцинкована решетка

Канал Sell-Line 135/135/1000 с РР решетка lexon.bg

Канал Sell-Line 135/135/1000 с РР решетка

Канал Sell-Line 135/50/1000 с чугунена решетка lexon.bg

Канал Sell-Line 135/50/1000 с чугунена решетка

Комплект тапа и тапа с дренаж 135/135 Ø100 / Ø110 lexon.bg

Комплект тапа и тапа с дренаж 135/135 Ø100 / Ø110


РР решетка Клас на натоварване A15

РР решетка Клас на натоварване A15

 • Пешеходни зони;
 • Балкони и тераси;
 • Паркове и градини;
 • Велосипедни алеи;
 • Спортни съоръжения;
Горещо поцинкована стомана: 1,2мм Клас на натоварване B125

Горещо поцинкована стомана: 1,2мм Клас на натоварване B125

 • Пешеходни зони
 • Паркове и градини
 • Автомивки и сервизи
 • Паркинг зони
 • Промишлени складове
Решетка от горещо поцинкована стомана с клас на натоварване B125

Решетка от горещо поцинкована стомана с клас на натоварване B125

 • Пешеходни зони
 • Паркове и градини
 • автомивки и сервизи
 • Паркинг зони
 • Промишлени складове
Чугунена решетка Клас на натоварване

Чугунена решетка Клас на натоварване

 • Паркинг зони;
 • Пътни отбивки;
 • Бордюри с навлизане до 0,5м в платното за движение ;Вертикален дренаж - Ø110
Хоризонтален дренаж - Ø50

Вертикален дренаж - Ø110
Хоризонтален дренаж - Ø110


“Клипс” заключващ механизъм, без необходимост от специализирани инструменти.


Клас натоварване Приложим товар Минимална дебелина мм (А) Минимална височина мм (В)
A 15 15 kN 100 100
B 125 125 kN 100 100

Изкопайте достатъчно дълбок изкоп. Подгответе бетоново корито с размери според посочените в таблицата. Задайте нужния наклон за оттичане на водата.

Положете каналите започвайки винаги откъм заустването на канала и продължете по посока наклона. Използвайте силикон при свързването на два канала за по-добра водонепропускливост.

Подгответе дренажите и насипете поддържащия слой.
ВАЖНО! Монтирайте решеткитепреди полагането на бетона, за да предотвратите деформации при стягането на бетона.

При полагане на последния слой настилка задължително трябва да се подсигури разлика от между 3-5mm с горния ръб на канала или на горната повърхност на решетката.


Дренажни канали Sell-Line ценова листа

Дренажни канали Sell-Line брошура

Дренажни канали Sell-Line 1307 - Декларация за експлоатационни показатели

Дренажни канали Sell-Line 310 - Декларация за експлоатационни показателиИзбери категория